प्रशासन

-हजारवाडी ग्रामपंचायत प्रशासन-

-सरपंच-

सौ. सुनिता विनायक यादव.

-उपसरपंच-

श्री. परशुराम पांडूरंग यादव.

-सदस्य-

श्री. बाळासाहेब बापु शिंदे.

श्री. भिमराव भगवान यादव.

श्री. मारुती अरविंद सूर्यवंशी.

सौ. नंदाताई चंद्रकांत कोळी.

सौ. रेखा संजय यादव.

-ग्रामसेवक-

श्री. एस.एस. महिंद-पाटील.

-तलाठी-

श्री. जी.बी. लांडगे.